WelkomWieWatHoeWaarAlgemene VoorwaardenPrivacybeleid | Disclaimer
Privacybeleid | Disclaimer

BaRo  en uw privacy.


BaRo
Technisch Adviesbureau hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres
of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. BaRo Technisch
Adviesbureau zal uw persoonsgegevens steeds strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen, een en ander conform de eisen die
de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

Indien u BaRo Technisch Adviesbureau een e-mail zendt, dan zullen uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt om op uw
vragen of opmerkingen te reageren en nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

     
          

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Er kunnen daarom op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend of aanspraak op worden gemaakt.

BaRo Technisch Adviesbureau is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die kan zijn ontstaan als gevolg van onduidelijkheid, onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, of die op een andere wijze verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

WelkomWieWatHoeWaarAlgemene VoorwaardenPrivacybeleid | Disclaimer