WelkomWieWatHoeWaarAlgemene VoorwaardenPrivacybeleid | Disclaimer
Hoe

Hoe werkt dit?


Een Efficiencyscan of een Quickscan is een analysemiddel om binnen een bepaalde tijd essentiële problemen in de
organisatorische structuur op te sporen en in kaart te brengen. De scan ver­strekt heldere en eenduidige informatie over
het geanalyseerde ge­bied in termen van
structuur, communicatie, kwaliteit, efficiency en flexibiliteit.

Door middel van een gedegen en objectief onderzoek wordt de informatie- en communicatiestructuur binnen de organisatie
op een rij gezet. Hoe verloopt de communicatie nu, met wie, door wie? Hoe worden problemen op de werkvloer opgelost?
Zijn de mensen binnen de organisatie tevreden, gemotiveerd, flexibel? Hoe staat het met de kwaliteit van het werk?

Deze informatie wordt o.a. verzameld aan de hand van interviews met medewerkers en leidinggevenden, het volgen van
de huidige werkstructuur en het bestuderen van interne rapportages. De bevindingen worden in een eindrapport samengevat
en voorzien van aanbevelingen voor verbeteringen in de probleemgebieden en aandachtspunten voor de organisatie in de
naaste toekomst.WelkomWieWatHoeWaarAlgemene VoorwaardenPrivacybeleid | Disclaimer